Богат чичко спонсорира Мистър България – Мартин Иванов

Мистър България 2012 - Мартин Иванов (в средата)

  Скандалите около Мистър Бъл­гария 2012 Мартин Иванов не стихват. Разправиите избухна­ха още когато бе разпространена ин­формацията, че си е осигурил титла­та преди провеждането на конкурса. След като я грабна, кирливите ризи от миналото на 24-годишния студент по счетоводство започнаха да изска­чат една по една.

 Най-напред се поя­виха шокиращи негови кадри като травестит. Именно с пърформанси из столични клубо­ве под псевдонима Мис Вероника той си е из­карвал прехраната в продължение на месе­ци. Сред най-извест­ните му дестинации за участия е известният столичен клуб ID, къ­дето се събират основ­но хора с по-нестандартна сексуална ориентация.

 Мартин неведнъж е бил в заведението и като клиент, но това тогава никога не го е притеснявало, за раз­лика от сега.

  Оказва се, че Мис­тър България 2012 не е имал сериозна нужда от допълнителни до­ходи, тъй като без­друго е разпо­лагал с как­вито суми поже­лае. От сигурни източници се раз­бра, че Мартин от десет години е известна столична държанка. Още от тий-нейджър той е във вихъ­ра на купона по всички гей заведения, като се започне от късната ера на „Спартакус“, мине се през Exit и се стигне до ID днес. Още тогава е правел впечатление на по-възрастните господа. Не към всеки­го обаче той е бил внимателен и мил. Допус­кал до себе си основно по-заможните и плате­жоспособни, които да му осигуряват висок со­циален статус срещу топлене на завивките.

 От известно време И ванов е само с едно га­дже, което спонсорира кариерата му на модел. Неотдавна въпросният господин пода­рил на любимия си ново беемве, с което той не спирал да се хвали наляво и надясно. След като решил, че ще се изя­вява като мане­кен, Мартин спрял да се облича като жена. Оттогава сценичният му образ Мис Вероника е в застой. Младежът се завърнал отново и към своето хоби – плуване­то, което поизоставил, когато станал травес­тит, за да не бъде тол­кова едър.

 Днес той редовно тре­нира в басейна на ком­плекс „Спартак“, пред който често може да бъде забелязано и въпросното беем­ве. В плуването Марто има и постижения, бил е дори републикан­ски шампи­он. Твърди, че знае английски и ита­лиански.

Иванов като Мис Вероника, участва във различни шоута в цялата страна

  „От 15-годишен рабо­тя. Бил съм какво ли не – продавач, сервитьор, барман, и това просто е било част от моя живот. Отивам, работя, свърш­вам си работата, ставам и си заминавам. По съ­щия начин можех да ра­ботя като чистач.

 Това срамно ли е – коментира той пре­дишната си работа като танцьор по клубове с прозвището Мис Веро­ника.

 Въпреки оправда­нията мнозина са ка­тегорични, че бивш травестит не може да олицетворява българ­ския мъж. Ето защо според тях титлата му трябва да бъде отнета. Още повече че органи­заторите на конкурса тръбяха в началото, че ще търсят мъжкарско излъчване, а не префинено момче.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *