Цветелина Бориславова прилапа 6,5 дка срещу БНТ

Цветелина Бориславова

  Цветелина Бориславова е сложи­ла ръка върху апетитен парцел от 6,5 декара в идеалния център на Софи?!. Тя ще строи на мястото на раз­рушената фабрика на братя Прошек в центъра на София. Масивната сграда е разрушена през лятото на 2005 г. Отто­гава между улиците „Шейново“ и „Сан Стефано“ е издълбана огромна дупка, а строежът така и не тръгна нагоре.

 Първият инвеститор -„Сан Стефано пропърти дивелопмънт“, тряб­ваше да вдигне много­функционален център с няколко под­земни нива, спортен цен­тър, магази­ни, кафенета, бирария и лук­созни апарта­менти. „Уникредит Булбанк“ финан­сира покупката на те­рена с 15 млн. евро, а други 5 млн. евро са да­дени за изкопните рабо­ти. Грандиозната сграда трябваше да е завършена през 2009 г.

 До ден днешен на това място има само страховит изкоп. Инвес­титорите нямат свежи пари, за да продължат мегаломанския си про­ект, който предвиждаше да се застроят цели 55 000 кв. метра.

  В акционерното дру­жество „Сан Стефано пропърти дивелопмънт“ участват три фирми -„Бараж комплект“, „Строй-цем“ и прословутата „Балканстрой“, фирма от обръча на Доган, която всъщност трябваше да вдигне постройката. 

Цветелина Бориславова и Светослав Божилов (вдясно)

  Точно с „Балканстрой“ се свързва участието сега на Цветелина Бо­риславова в мегаломан­ския проект.

 От години не са тай­на изключително близ­ките отношения между бившата премиерска приятелка и „Балкан­строй“, за чийто истин­ски собственик се сочи Ахмед Доган. Цветели­на Бориславова и ней­ната СИБанк финанси­раха изграждането на спа комплекса „Катарино“ край Разлог, в кой­то ДПС и БСП органи­зираха пищни семинари за своите активисти по време на тройната ко­алиция. 

Неотдавна Борисла­вова и бизнес партньо­рът й Светослав Божи­лов станаха официално новите собственици на „Катарино“. По същото време се заговори, че „Балканстрой“ е в много тежко финан­сово състояние. Ра­ботници на разложката строителна компания споде­лят, че не са по­лучава­ли зап­лати с месеци.

 3аедно с това тръг­на и мълва­та, че Доган е прехвър­лил цяла­та фирма на амбициозната банкерка. Разбира се, във фир­мените регистри така­ва промяна не е отбе­лязана, но е факт, че „Балканстрой“ през пос­ледните месеци започ­на да се радва на голя­мо внимание от страна на управляващите.

 Фирмата спечели търга за строителство­то на първите 10 къщи в удавеното от вода село Бисер.

 По-любопитно е оба­че, че вицепремиерът Цветан Цветанов лич­но покани „Балкан­строй“, както и „Главболгарстрой“ да участват в тър­га! След това за никого не беше изненада , че спече­ли точно „Балканстрой“. Компанията даде най-ниска офер­та 74 000 лв. за строежа на един дом.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *