Цветан Цветанов подкрепи професорските мераци на Величко Адамов

Величко Адамов и Цветан Цветанов

  Вътрешният минис­тър Цветан Цве­танов удари рамо на скандалния ректор на Стопанската ака­демия Величко Ада­мов, който неисто­во се мъчи да ста­не легитимен про­фесор.

 Шефът на МВР отиде на крака в раздираната от тежки  скандали академия в Сви­щов само седмица преди да се раз­гледа професорската кандидатура на Адамов. Поводът е  лекция пред сту­дентите, посветена на престъпността сред младите хора. Министърът де­монстрира изключителна близост с ректора, който е научен ръководител на съдебния кадровик Красьо Черния. Освен това хора от най-близкото обкръже­ние на Адамов, се оказа­ха икономическите мозъци, измислили схемите на братя Маргини за легализиране на пари в офшорни зони. Въпреки това Цветанов демонстри­ра изключително близките си отношения с Величко Адамов. Визитата на ми­нистъра според източни­ците протекла като копие на някогашните срещи на Тодор Живков със студенти.

 На министъра било връ­чено благодарствено пис­мо от студентите за спася­ването на учебната спорт­на база на НСА в Несебър! Предал му го лично Ангел Георгиев, който е не по-малко скандален от рек­тора Адамов. Той е шеф на Националното предста­вителство на студентски­те съвети в България. В Свищов обаче го познават като вечен студент и пръв другар на Красьо Черния, като и двамата са родом от Плевен. 

Величко Адамов (вдясно) с Красьо Черния

  Ангел Георгиев досега е изкарал три магистратури и е защитил докторанту­ра, обясняват запознати с академичните му постиже­ния. Той обаче продължава да търка банките в академията, като записва нови специалности само за да запази шефското място в националната студентска организация, в която има доста пари. Любопитно е, че през 2007 г. Величко Адамов е избран за рек­тор с 59 срещу 58 гласа, като решаващият е бил на Ангел Георгиев. В ме­диите изобилстват снимки на студентски купони, ор­ганизирани от Национал­ното представителство на студентските съвети на Ан­гел Георгиев, на които подрусва кючеци ректорът Величко Ада­мов. Според източници­те, от мест­ните академични среди докторските дисертации на Ангел Георгиев и Красьо Черния доста си при­личат като теми и са раз­работвани почти по едно и също време.

 В Свищов коментират, че министър Цветанов не спрял да демонстрира близките си отношения и с местен лидер на ГЕРБ, уличен преди време в то­чене на ДДС.

Още сензации:

loading...

3 Отговора за "Цветан Цветанов подкрепи професорските мераци на Величко Адамов"

  1. ГРАБЕР   18.05.2012 at 11:51

    Скандалният ром Величко Адамов е поредния Мишо Бирата. Вижте скандални снимки на разследвания Адамов с Б. Борисов и Цв. Цветанов на http://www.youtube.com/watch?v=mTURUoNlqdk . България е най-корумпираната държава в ЕС.

    Отговор

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *