Тодор Колев играе в крадения сериал „Сутрешен блок“ заедно с дъщеря си

Тодор Колев

Най-новата продукция на ТВ 7 – се­риалът „Сутре­шен блок„, раз­буни духовете в арт гилдия­та. Оказва се, че концепция­та за пореди­цата съмнител­но напомня за сценария на хитова американ­ска лента със същото загла­вие. Продук­цията се казва Morning Glory („Сутреш­на слава“ -бел. ред.) и е със звездно­то участие на Рейчъл Макадамс, Харисън Форд и Даян Кийтън. Фил­мът се завър­тя по екрани­те преди око­ло две години и си спечели хи­ляди почитате­ли по цял свят.

 От ТВ 7 очевидно също са харесали идея­та и са решили да проб­ват нейната реализация в България. За целта от­ново са намерили един сърдит, хаплив и труден за работа телевизионен ветеран, млада, краси­ва и амбициозна воде­ща и няколко симпатич­ни и забавни второсте­пенни герои. На мяс­тото на Харисън Форд застава самият Тодор Колев. Той ще ръководи целия процес в сериала, а от телеви­зията рекламират голя­мото му завръщане на екран. Именно за та­кова претендират и от американския филм. В него героят на Форд е доброволно откъснал се от професията ре­портер, който трябва да се превърне в мост между поколенията в ефира. Неговото хапли­во чувство за хумор и отказът му да работи в сътрудничество с ко­легите си пораждат ре­дица комични ситуации. Точно това ни чака и в българския сериал.

 От ТВ 7 твърдят, че за първи път оригинал­на българска продукция ще повдигне завесата, за да видят зрителите всичкд онова, което се случва по време на су­трешния блок. „Сутрешен блок“ щял да разкрива по свеж и забавен начин случки от кух­нята  на телевизията.

Дъщерята на Тодор Колев Албена

На колоса в киното Тодор Колев партнират млада и красива водеща, амбициозна, но страхлива редакторка, дори собствената му дъщеря – актрисата Ал­бена Колева, която в по­следните седмици упо­рито рекламира новата си работа, разкривай­ки: „Сериалът показва инфарктни ситуации от­към забавната им стра­на и със сигурност ще грабне вниманието на зрителите“.

 Още в първите епи­зоди зрителите ще ви­дят злободнев­ни комента­ри с учас­тието на Светльо Витков като гост звез­да във втория епизод, където ще комен­тира прези­дентските избори. Потвърдено е участие­то и на телевизионна­та водеща Кака Лара (Лара Златарева), коя­то, макар и лице на но­щен блок, ще разбере каква е атмосферата в нюзрума рано сутрин.

 Всички изброени до­сега в анонсите обра­зи показват, че сценаристите сериозно са се вдъхновили от случва­щото се в американска­та комедия. Не е ясно дали е имало някакви разговори между бъл­гарските и проду­центите отвъд оке­ана, но едва ли са плащани авторски права. Засега феновете във Фейсбук ко­ментират, че основни­ят коз на сериала ще бъде участието на То­дор Колев. Както е из­вестно, легендарният актьор  от доста  вре­ме е извън публичното пространство, като из­ключително рядко се съгласява да дава ин­тервюта или да се по­явява на сцена.

 За последно почи­тателите му го съз­ряха да ръкопляска бурно в Народния теа­тър на премиерата на Сашо Морфов „Живо­тът е прекрасен“, къ­дето силна роля прави дъщеря му Албена. Добровол­ното отшелничество на Тодор Колев по­роди десетки слухо­ве за здравословно­то му състояние.

 Жълт седмичник дори написа, че ко­микът гасне и очак­ва последните си дни, което, за радост на многобройните му фенове, се оказа лъжа.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *