Поразителна прилика на бившият премиер Иван Костов с Орхан от турската сапунка “Перла”

Югур Аслан

  Бдителни зрителки на култовия тур­ски сериал се оба­диха, за да обърнат вниманието ни на поразителната прилика, която геро­ят Орхан от турската продукция има с бив­шия български премиер Иван Костов.

 В момента поред­ното повторение на филма тече по Диема Фемили. „Орхан е одрал кожата на мла­дия Костов от време­то, когато беше ми­нистър на финансите в правителството на Димитър Попов през 1991 г.“, радват се по­читателки на двамата мургави двойници. Те не можели да гледат спокойно нито един епизод от любима­та си сапунка, в коя­то участва актьорът Югур Аслан, който играе работливия и скромен бедняк Ор­хан, без да си спомнят с умиление за младия и амбицио­зен Иван Костов. По­край героя на Орхан възрастните дами се сещали и за култова­та реплика на Дими­тър Попов: „За Бога, братя, не купувайте“, което малко помрача­вало милите им спо­мени.

Иван Костов на младини

  По това време Иван Костов беше финан­сов министър, нашу­мял покрай аферата с фондация „Сапио“, на която разреши да внася различни сто­ки без мито. „Прили­ките между Орхан и Костов свършват само с чертите на лице­то. Младият финан­сов министър Костов направи добри пари само с един подпис на коляно“, припом­нят язвителни наблю­датели на политиче­ския ни живот и тур­ските сериали.

 В „Перла“ Орхан и жена му Рукие са близки на семейство­то на Инджи и Мех­мед, които живеят в къщата и се занимават с къщната работа.

 След много услож­нения в бременност­та на Рукие тя раж­да дъщеря, която кръ­щава Инджи. Около двамата често се зап­литат различни исто­рии, които ангажират и членовете на семей­ство Шадоолу. Инджи и Мехмет им помагат много, но заради неразумност или лош късмет двамата про­пиляват голямо със­тояние, което са има­ли шанса да спече­лят.

 „И тази филмова ис­тория много се раз­личава от историята на Иван Костов, чи­ято съпруга спечели милиони около фон­дацията „Бъдеще за България„, голямата дъщеря Яна завърши в Милано, а малката Мина се уреди с до­бър бизнес“, коменти­рат зевзеците.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *