Николай Младенов и Плевнелиев се обградиха с бивши ченгета от ДС

Николай Младенов

  Въпреки възтор­жения и яростен антикомунизъм, който Бойко Борисов и подчинените му де­монстрират,  управле­нието на ГЕРБ се оказа приют за пенсионира­ни и не дотам износе­ни кадри на Държавна сигурност и комунис­тическата партия.

 Особено се натрап­ва   двуличието   на външния министър Николай   Младе­нов, който обяви чистка за бивши ченгета в диплома­тическите ни мисии по света, но както се оказва, тази чистка не важи за всички.

 Малко след като пое Външното министерство, Мла­денов обяви война на ченгета­та дипломати и даде няколко интервюта, в които се възму­ти от факта, че хора от ДС представляват България пред света. Това накара някои пен­сионирани офицери от служ­бите да отворят широко уста от изумление, защото самият баща на министъра – Евтим Младенов, е бил служител на Първо главно управление на ДС, а малкият Николайчо си е изкарал доста добре в чужби­на покрай службата на баща си, който е бил шифровчик в различни посолства. Двуличи­ето на Младенов по въпроса за миналото лъсна и след последните уволнения в  неговото ведомство.

Президентът Росен Плевнелиев

  Оказа се, че само някои дип­ломати с картонче са недо­стойни да изпълняват задъл­женията си, докато други се ползват с личната протекция на новоизлюпения антикому­нист и външен министър. Такъв е случаят с посланика ни в Турция Краси­мир Тулечки, който има со­лидно  досие в ДС, както и във   военното разузнаване РУМНО.   Служи­тели на Външно твърдят, че той е осо­бено близък на минис­търа и няма сила, която да го махне от поста му.

 Същото се отнася и за дипломата ни в Япония Любомир Тодоров, кой­то започва службата си в ДС като доносник на политическата полиция още   през   далечната 1975 г. „Въпреки че Ту­лечки и Тодоров бяха огласени от Комисията по досиетата, яростни­ят на думи антикому­нист   Младенов   дори не   повдигна  въпроса за тяхното освобожда­ване. В същото време уволни десетки други служители на Външно, за да пробута свои протеже­та“, възмущават се диплома­ти. Според тях има поне още десет посланици с картончета, чиято принадлежност към службите не е огласена.

 Най-възмутителното според тях е, че ченге върти цялото министерство на пръста си. Из­точниците ни имат предвид Валери Рачев, който е началник на политическия ка­бинет на министър Младенов. Именно той бил сивият кар­динал във ведомството, който кадрува и организира работа­та във Външно.

 Не по-малко двулично се държи по темата ДС и пре­зидентът Росен Плевнелиев. В началото на февруари той „плака“ за убитите от Народ­ния съд. Току-що встъпилият в длъжност държавен глава оти­де демонстративно пред мемориала на жертвите на ко­мунизма в градинката на НДК и пусна няколко сълзи за пред камерите. Това не му попречи да наз­начи кадровия офицер от ДС Цветлин Йов-чев за шеф на каби­нета си. Плевнелиев се изгаври с паметта на загиналите от кому­нистически репресии и като взе за свой съ­ветник по сигурността генерал Стоимен Сто­именов – кадър на ЦК на БКП и политически офицер от Генерал­ния щаб от времето на Добри Джуров. „Такива първо се клеха във вяр­ност към комунистиче­ската партия на СССР, после във вярност към самия СССР, чак тогава във вярност към БКП, после към българската армия и най-накрая – на Бъл­гария. За друго в сърцето им не оставаше място“ коменти­рат с ирония политически наб­людатели.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *