Журналистът Атанас Чобанов замазва далаверите на олигарха Миню Стайков

Журналистът Атанас Чобанов

  Сайтът „Биволъ“, представян за партньор на „Уикилийкс“ и оглавяван от живеещия в Па­риж българин Ата­нас Чобанов, изби­рателно атакува по­литици и бизнесме­ни, показва анализ на публикациите в скандалното елек­тронно издание.

 Неотдавна за Чобанов се появиха съмнения, че е в особено близки отно­шения с пресаташето на „Минков Брадърс“ и „Вин­пром Карнобат“ Ваня Мил­чева. Публикувани бяха разследвания, в които се твърдеше, че служителка­та на алкохолния бос про­карва чрез сайта публи­кации срещу определени хора, конкуренти на боса й Миню Стайков.

 Въпреки че Атанас Чоба­нов отрича подобна зави­симост, досега той не е написал нито един критичен текст срещу „Винпром Карно­бат“ или въобще анализ на алкохолния бизнес в България.

 Още по-скандалното е, че фирмата на Миню Стайков е сред спонсо­рите на Атанас Чобанов, което предполага защита на бизнес интересите на винпрома, както и атаку­ване на негови конкурен­ти. Съмненията се подсил­ват от своеобразен диа­лог между журналиста и Ваня Милчева във Фейс-бук, който гласи следното:

 „Atanas Tchobanov: Мил­чева, ще почна да искам хонорари за Фейсбук статусите си 😉

 Vannya Milcheva: той бю­джетът за Вашите хоно­рари отдавна е заделен. Наско, това е поредната ти прекрасна статия, с която ми напълни душата.

Алкохолният бос Миню Стайков

  Самата Милчева навре­мето е работила в инфор­мационна агенция „Бал­кан“. Любопитното е, че тя е купена впоследствие тъкмо от фирмата за про­изводство на алкохолни напитки „СИС индъстрис“, чий­то собственик е Миню Стай­ков. Проектът обаче се про­валя и агенци­ята изчезва.

 През ова време Ваня вече е  назначена  за пресаташе в „СИС индъстрис“. След като алко­холната фирма се влива във „Винпром Карнобат“, Милчева е преназначена на новото място на съща­та длъжност.

 Не по-безинтересна е биографията и на Атанас Чобанов. Освен че се за­нимава с разследвания, той  никога  не  е  криел политическите си амби­ции. Твърде противоречиво  приетият от сънородниците ни  във  Франция българин   сменя няколко полити­чески    партии. Преди 10 ноември е бил ком­сомолски секре­тар и дори кан­дидат  за  член на комунистическата партия. След като задухва вятърът на промяната, се вли­ва в редиците на СДС, а после се пренасочва и към ДСБ. Бил е свър­зан дори с партиите на Жорж Ганчев и с Евролевицата на печал­но известния Алексан­дър Томов.

 Името  на  Чобанов преди време бе заме­сено в скандал заради закупуването на имот във Варвара на цена от 2,8 евро на кв. метър спо­ред твърденията на  бившия  кмет т. на  Царево Петко Арнаудов.

 Сделката е извършена по времето, когато жур­налистът публикува серия от разгромяващи разслед­вания за друга сделка на община Царево за продажба на общински терен върху който трябва да бъде построен комплекс „Корал“.  В тази сделка обаче 1 кв.м земя е изтъргуван  за  7,2  евро, което  е   чувствително по-скъпо   от   парите, които Чобанов плаща за своя имот във Вар­вара.

 Постоянните сканда­ли около Атанас Чобанов  създават  основа­телни подозрения дали гръмко рекламиращият се като високо морален разследващ журналист не обслужва свои, както и на различни бизнес­мени интереси с публи­кациите си в сайта.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *