Дипломатът Иван Станчов запознал Мишо Бирата с Първанов и ходатайствал за бизнеса му пред Борисов

Бившият външен министър Иван Станчов

  Дипломатът Иван Станчов бил топла­та връзка на Мишо Би­рата с премиера Бойко Борисов и президента Георги Първанов, нау­чихме от офици­ални документи.

 Единият е обвините­лен акт срещу бившата областна управителка на Русе Мария Димова, а другият – протоколи от фирми в Търговския регистър.

 През 2008 година Мишо Бирата е купил от държавата в лице­то на областната упра­ва резиденция „Липник“ край Русе. През тази година окръжна­та прокуратура е вне­сла в съда обвините­лен акт срещу бившата областна управителка Мария Димова за неиз­годната сделка. Като свидетел по делото е призована и вече по­койната вдовица на Мишо Бирата.

 Едно прелюбопитно име изплува в документа то е на бившия вън­шен министър Иван Станчов. Прокурату­рата твърди, че Миха­ил Михов е ползвал подставени лица като собственици на много от фирмите си, където името му не фигурира. 

Ето какво пишат още прокурорите: 

Покойните вече Ева Михова и Мишо Бирата с Първанов

 „Свидетелят Христов и свидетелят Марков били вписани в ръко­водството и на други търговски дружества, на които реалният соб­ственик бил Михаил Михов, като „Вайн Селект“ ЕООД – Варна, къ­дето Марков бил едно­личен собственик; „Интертрейд“ АД – Варна; „Плаза турс“ ЕООД -Русе, чийто едноличен собственик на капита­ла било „Хотел мениджмънт“ АД – Русе; „Биз­нес и търговски център“ ЕАД – Варна. В послед­ното дружество, чийто едноличен собственик била фирмата „Вайн Селект“ ЕООД, свидетелят Марков бил член на Съ­вета на директорите за­едно с Иван Станчов – бивш посланик на Бъл­гария във Великобрита­ния и бивш министър на външните работи“.

 Източници на от Варна твър­дят, че това не е случайно.

 Иван Станчов бил по­ставен в най-оборотно­то дружество заедно с подставеното лице Ев­гений Марков като га­ранция за лоялност на Мишо Бирата към все­ки, който е на власт.

 Иван Станчов е роден през 1929 г. Дълги години живее и работи в чуж­бина. След демократичните промени се връща в България и става външен министър. Смятан е за един от кукловодите в българската политика. Бил е посланик във Великобритания.

 Станчов е близък до Спас Русев и заедно с него докарват царя на власт през 2001 година. Оттогава е и близкото му познанство с Бойко Борисов, кой­то по онова време е верен на Сакскобургготски. По-късно става основател на „Новото време“ заедно с Мирослав Севлиевски и Емил Кошлуков.

 10 години Станчов е и съветник по външнополитическите въпроси на Ге­орги Първанов. Когато ГЕРБ идват на власт, е предложен за орден „Стара планина“ и награден лично от Първанов.

 Запознати с бизнеса на семейство Михови твърдят, че точно Иван Станчов е човекът, който е бил топлата връз­ка на Мишо Бирата с всички власти. Бирата и Станчов са родом от Варна. Семействата им са приятелски още от времето на комунизма. Михов и въз­растният дипломат са се появявали на не едно и две светски и благотвори­телни събития заедно. Според нашите източници точно дипломатът от кари­ерата Иван Станчов е човекът, който е запознал Мишо Бирата с Първанов. После е лобирал за бизнеса му и пред Бойко Борисов, който безкрайно мно­го го уважавал.

 Според присъствали на погребение­то на съпругата на Мишо Бирата Иван Станчов не е бил сред опечалените. Изпратил съболезнованията си по тре­то лице и бил зает с дела в чужбина.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *