Бойко Борисов копира от Обама – узаконява гей браковете!

Бойко Борисов

След като амери­канският прези­дент Барак Обама публично се обяви за узаконяване на гей браковете, българският премиер Борисов реши да не остане по-назад.

 Известният педераст Евгени Минчев пусна на страницата си във Фейсбук фото с люби­мия си премиер, кой­то го е приел в Минис­терския съвет. Прави впечатление, че и два­мата са решили да се пременят за срещата с по-ярки вратовръзки, а позата им пред фото-обектива издава нещо далеч по-необикнове­но от една протоколна среща.

 „Чудесна двойка“, на­писаха въодушевени приятели на бившия ватман във Фейсбук. „С Бой­ко спокойно можете да участвате в продълже­нието на „Четири сват­би и едно погребение“. Много сте сладки!“, до­бавя пък друг почита­тел.

Евгени Минчев

  Едва ли обаче сан­тименталността е в ос­новата на фотото. Колкото и само­тен живот да води Бойко Борисов, все още не ще да се е обър­нал  към  дру­гия бряг, комен­тират наблюдате­ли. Причината за вне­запното внимание към Евгени Минчев, който всъщност не се знае какво работи и защо е извес­тен, е по-ба­нална. Предстоящите избори. Всъщност, ако бившият ватман е про­чут, то е зара­ди хомосексуалната си изявеност, а за Бойко, както и за Обама, всеки глас е важен. Тра­дициите вече не са оно­ва, което бяха.

 Гей общностите вече не са толкова маргинализирани, а гласо­вете на обратните не са по-малко от онези на ромите, твърдят експерти по печелене на парла­ментарен вот.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *