Актьорът Мариан Вълев, дейно участвал в студентския бунт за оставка на президента Петър Младенов

Актьорът Мариан Вълев

  Едно от най-лошите момчета от екрана – актьорът Мариан Вълев, организирал пър­вите студентски протести в демократичната исто­рия на България, разбрахме от запознати източници.

 Мнозина  си  спомнят младежкия бунт, при който група студенти окупира Софийския университет, барикадира улиците и кръстовищата и заедно с привър­женици  на СДС направи палатков лагер „Град на ис­тината“. Студентите настояваха за остав­ка на президента Петър Младенов и на шефа на БНТ Павел Писарев. Сту­дентското недоволство от лятото на 1990 г. бе бъл­гарският опит за „нежна революция“.

 В протестите, проме­нили историята на дър­жавата, участвал дейно един от най-популярни­те актьори днес – Мариан Вълев, прославил се с об­раза на мафиота Куката

Мариан Вълев в образа на мафиота Куката

  Въпреки че житейската съдба на героя от хитовата сапунка „Под прикритие“ е доизкусурена от не един и двама сценаристи, жи­вотът на Мариан Вълев е дори по-провокативен и интересен.

 Вълев става изклю­чително популярен през 1994 година, ко­гато участва в хитовия филм „Гра­ница“, след кое­то заминава за САЩ. Там прекарва няколко години, които са обвити в тайнственост. За живота му при янките се носят легенди – че припечелвал с порно, имал рес­торанти и барове, за­бърквал се с бандити и наркотици.

 Навремето той канди­датства в НАТФИЗ слу­чайно, за да вземе двуседмична отпуска от ка­зармата. Приемат го в класа на проф. Енчо Халачев. Варненецът бър­зо става звезда заради енергията си и желанието да бъде различен. 

Елена Петрова

  Именно на Мариан Вълев дължи изгряването си на екран Елена Петро­ва. Той довежда 17-годишната ученичка от 22-ро училище на снимачна­та площадка на „Грани­ца“, където тя дебютира в ролята на нямата ци­ганка и за пръв път се съблича гола. Лентата жъне огромен успех, но тъкмо тогава Мариан за­минава за Америка.

 След като се прибира в България той се връща на сцената на Театър 199 с пред­ставлението „Изгори го!“, където си партнира с Влади Въргала. Пос­тановката е успешна, но актьорът е недово­лен, защото няма други ангажименти. Жени се във Варна и му се ражда син, който сега е на 14 години.

 С майката на детето се развеждат скоро, но са приятели и до днес.

 Отново разочарован от българската дейст­вителност, актьорът пак тръгва на гурбет и пак неуспешно. След някол­ко години странствания се връща в родната Вар­на, където отваря хипертузарски бар.

 Въпреки че луксозно­то заведение е в центъра на града, цените са пре­калено „солени“ за обик­новените хора, а пък за мутрите мястото е пре­калено оживено. И това начинание на актьора се проваля.

 После се пробва и като продавач на „Илиянци“. Пак без успех. След огромната пауза в ак­тьорската му кариера най-после идват хубави предложения за роли. В личния живот също му потръгва с Петя, по-го­лямата сестра на актри­сата Яна Титова, с която снимат в „Кецове“.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *