За Бойко Борисов е важно само отражението му в медийното огледало

Бойко Борисов

  Бойко беше решил да си отпусне половин милион лева за стади­она в софийското село Бистрица, на който ритат т.нар. „Тигри“ – отборът на  премиера.  Бареков пък си поръчал полицаи, за да търсят диаманте­ното пръстенче на жена му, сигурно купено със скромната му заплата на журналист в негледана телевизия. Притежателното местоимение „си” напълно описва състоя­нието на България днес, в която няколко души са се разпасали и се дър­жат така, сякаш страната ни им е бащиния.

 В началото на седмица­та Борисов съобщи, че е помолил столичния кмет Йорданка Фандъкова да из­вади от дневния ред на об­щината гласуването и от­пускането на този половин милион лева за ремонт на стадиона.

 Това обаче по-скоро пот­върждава тезата ми, че и кметицата, и общинските съ­ветници от ГЕРБ са обик­новени изпълнители на волята на Борисов.

 Вчера ги помолил да ре­монтират стадиона, днеска се отметнал. Забележете, „за да не се правят спеку­лации“, както каза преми­ерът, а не защото идеята е безумна.

 Всъщност единствената преграда пред егото на Бо­рисов ще се окаже самото му его. Нищо освен заплаха за собствения му имидж не е в състояние да го спре – нито институции, нито граж­данско общество, нито поли­тически опоненти. Важно е само отражението му в медийното огледало, което до­някъде ни спасява от глу­постите му. В случая ни спес­ти и половин милион лева, които аха да похарчи. И на това да сме доволни, както се казва…

 И Бори­сов, и Бареков правят онова, което си поискат, а поведе­нието им е много показател­но както за управлението, така и за журналистиката в момента. 

  България е на ръба на икономическа катастрофа в хазната няма пари, а мнозинството от българите въоб­ще не са наяс­но със сери­озността на положе­нието и зна­ят, че след  няколко месеца ни чакат наистина сурови дни, напомнящи за печално известната Виденова зима.

 Това ще стане не заради световната конюнктура, а заради тоталната некомпе­тентност на Бойко Борисов, съчетана с патологичния му нарцисизъм. Той се дър­жи като Тодор Живков и Нерон, взети заедно, но за разлика от римския импе­ратор е много, много да­леч от пое­зията.        

 Неговата страст са ритането на топка и журналистиче­ските камери, а заради  селското си стадионче и манията си за величие е готов да загроби Бълга­рия.

 Хора,  които го познават от­близо, върдят, че на Борисов въ­обще не му пука за пораженията, които нанася на страната.

 Впрочем това се вижда с просто око, но траге­дията е в това, че  вместо да го спрем, ние пасивно наблюдаваме безумията му, а мнози­на направо ги насърча­ват.

 На всичкото отгоре е публич­на  тайна, че на т.нар „ма­чове“ А с министър-пред­седате­ля се уреждат бизнес сделки  и  назначе­ния,  като се  започне от митниците и се стигне до Министерския съвет.

  За всички е ясно, че играят театър, защото той не нито е добър фут­болист, нито добър тенисист, но другите нарочно падат от него, за да угодят на егото му и да си издействат бизнес или услуга.

 Във всяка нормална стра­на решението за стадиона би предизвикало обществен скандал и оставки, само че журналистиката ни днес се олицетворява от хора като Бареков.

 Не знам кой гледа преда­ванията му, но лично аз из­питвам неудобство и го спи­рам на 15-ата секунда, за­щото такова слагане и подмазване не съм виждал и по времето на Тодор Живков, което добре помня.

 От друга страна, съвсем логично е премиерът мутра да има за свой „коректив“ журналист мутра.

 И ако всеобщото прекло­нение пред харизмата на Бойко донякъде е разбира­емо и има своите истори­чески корени в българския манталитет, то все пак си остава напълно непонятен „факторът Бареков“.

 Последната  новина за това как МВР слугува на семейство Барекови,  направо изумява.

 Да се чуди човек на акъла на чалгаджията от Пловдив, който без съмнение се е обадил на физкултурника Цветанов, а на полицаите и началниците им в МВР, кои­то са се втурнали да угаж­дат на булката на Бареков.

 Тези хора нямат ли поне малко собствено достойнство и какво ли друго са способ­ни да извършат само защо­то Цветанов им го е запо­вядал?!

 Кой би стоял и една минута, дори да е най-големия началник в МВР, ако трябва да претърпи това унижение да търси пръстенчето на Барекова.

Николай Бареков

  На всичкото отгоре, ако ви оберат къщата и извика­те полиция, първото нещо, което ще чуете от отегчения патрул, е, че няма как да хванат крадците. А бума на битовата престъпност през последните две години Цве­танов обяснява с предишни­те двадесет.

 Всичко това е пълна срамота. Трябва да ни е срам, че го коментираме, но няма как. Това е България днес. Проб­лемът е, че никой не може да ни гарантира, че Бълга­рия утре няма да бъде по-лоша от сегашната.

Както сте забелязали, през последните 20 г. се разделихме с почти всички илюзии, че утрешният ден ще бъде по-добър от днеш­ния. А най-голямата илюзия се оказа надеждата ни, че все пак имаме сили да из­градим нормална, макар и непретенциозна държава.

 От правителство на прави­телство нещата стават все по-зле и винаги си казваме, че такъв потрес не е има­ло никога, и все чакаме да ударим някакво дъно, за да се оттласнем нагоре.

 Но като се замисим се­риозно, и сегашната ситуа­ция има накъде да се вло­ши: след Бойко Борисов да дойде Христо Стоичков, а двете Златки да сменят Ба­реков. Никак няма да се из­ненадаме, ако това се случи. И все пак не ни се иска да стигаме дотам.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *