Лили Иванова инвестира в луксозни имоти за милиони!

Лили Иванова

  Eстрадната звезда Лили Ива­нова има нюх на истински брокер към сделките с недвижима собственост, показ­ва наше проучване. Спе­челеното през годините от записи, концерти и изяви по частни партита певицата предвидливо е инвестирала в тузарски имоти, чиято стойност днес по пазарни цени надхвърля няколко милиона лева.

 Естрадната прима от години живее в прос­торна мансарда на „Оборище“ 33, къде­то са едни от най-скъ­пите имоти не само в София, но и в цялата страна. Колко точно са луксозните апарта­менти на това място, дава представа обява на агенция за недви­жими имоти, която нас­коро предлагаше апар­тамент в блока на пе­вицата на цена от 5098 евро за кв. метър.

 „Оборище“ е люби­мата улица и на зна­менитости като жур­налистката Маргарита Михнева, изпълнител­ката на шансони Нора Нова, примабалерината Вера Кирова.

 Лили Иванова се сдо­бива с мансардата на „Оборище“ след брака си с Янчо Таков. Преди години в същата сгра­да са живели и родите­лите му, както и други видни комунистически функционери.

Кооперацията на примата на българската естрада Лили Иванова

  Въпреки че си има дом на пъпа на София, певицата инвестира и в други апартаменти в ху­бави квартали. Послед­ната засега сделка на Лили Иванова е от 2009 г. Тогава тя си купува апартамент от 137 кв.м в местността Кръстева вада в столицата.

 За жилището плаща 201 430 лева. С това обаче не свършват сделките на певицата. През 2001 г. тя прави с истински удар, като се сдобива с апартамент от скандалната общин­ска фирма „Софийски имоти“. Изпълнителка­та на „Панаири, пана­ири“ си купува само за 31 хил. лева 107 кв.м апарта­мент в „Лозенец“ на ул. „Ко­жух планина“. Сделка­та е одобрена от Сто­личния общински съ­вет. Запознати обясня­ват, че Лили Иванова поела ангажимент да отвори музикална шко­ла в просторния апар­тамент. Поне формал­но това е била причи­ната общината да раз­реши сделката.

 Шест години по-къс­но, когато цените вече са скочили до небето, певицата го продава. Според имотния ре­гистър му взема 180 000 лв., но както е из­вестно, в повечето слу­чаи се обявяват по-ниски цени заради данъците.

 Лили Иванова, как­то подобава на замож­на дама, не е пропус­нала да инвестира и в морската столица. През 2005 г. тя купу­ва мезонет от 104 кв.м в местността Св. Нико­ла край Варна. Това е вилна зона до морския бряг, елитен район със скъпарски имоти, от които се открива без­брежна панорама към морето, а имат и лесен достъп едновременно до центъра на града, до Златни пясъци и дру­гите курорти на север. Лили си е взела освен апартаменти и паркомясто от 12 кв.м 

Ако се вярва на впи­саното в имотния регис­тър за мезонета от 104 кв. метра, ма­зето и парко-мястото, тя е броила мно­го семпла сума – едва 43 554 лева! Истинска­та стойност на имота днес над­хвърля 150 хил. евро.

 Лили Ивано­ва не е пропус­нала да си вземе и малко апартаментче в род­ния Кубрат. Ку­пила си е гарсониерка от 45 кв.м само за 4377 лева.

Още сензации:

loading...

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, въведете отговор: *